V pátek 22.6. proběhlo cvičení v přírodě s tématikou „Ochrana při mimořádných událostech“. Nejprve jsme si ve třídě povídali o mimořádných událostech a jak se při nich chovat a potom jsme se vydali přes Obecní les  do Sosnové. Zde jsme si na hřišti hráli a sportovali jsme. Počasí nám přálo a tak se celé dopoledne vydařilo.