V pátek 29.6. 2018 jsme se sešli ve třídě naposledy jako třeťáci. Nejdříve jsme si vyhodnotili naši pololetní soutěž Cesta kolem světa:

  1. místo: Vojtíšek Kraus
  2. místo: Anetka Horňáková
  3. místo: Eliška Vondrová

Všem patří velká gratulace.

Potom jsme si rozdali vysvědčení. Celkem máme 10 žáků se samými jedničkami.Blahopřejeme.

A na závěr jsme si “ bouchli šampáňo“ a popřáli si úžasné prázdniny.