Český jazyk (Čj) – pí uč. Pazourková Jitka

Anglický jazyk (Aj) – pí uč. Stránská Iva

Německý jazyk (Nj) – pí uč. Filipová Miloslava

Ruský jazyk (Rj) – pí uč. Filipová Miloslava

Dějepis (D) – pí uč. Kohoutková Lenka

Výchova k občanství (VkOb) – pí uč. Pazourková Jitka

Výchova ke zdraví (VZdr) – pí uč. Nápravníková Alice

Zeměpis (Z) – pí uč. Gärtnerová Pavlína

Matematika (M) – pí uč. Stránská Iva

Přírodopis – p. uč. Kučera Jiří

Fyzika (F) – p. uč. Ort Jiří

Chemie (Ch) – p. uč. Kučera Jiří

Hudební výchova (Hv) – pí uč. Filipová Miloslava

Výtvarná výchova (Vv) – pí uč. Čechová Dana

Pracovní činnosti (Pčin) – p. uč. Hendrych Václav

Tělesná výchova (Tv) – dívky – pí uč. Fišerová Markéta, hoši – p. uč. Lačný Antonín