V pondělí 3. září jsme poprvé usedli do lavic  jako čtvrťáci. Všem žákům i rodičům přeji úspěšný a pohodový školní rok 2018/ 2019.

tř. uč. H. Ezrová