Poslední společný rok nás v naší třídě bude provázet Harry Potter, který tu s námi ve ŠKOLE ČAR A KOUZEL prozkoumá celý svět. Připravil si pro nás soutěž, ve které jsme rozděleni do čtyř skupin. Také nás čeká spousta exkurzí, výletů a celoroční projekt VESMÍR. Máme se tedy na co těšit.