Po prázdninách jsme se opět sešli v naší třídě tentokrát v počtu 25 žáků. Čeká nás nový školní rok plný  zážitků ze soutěží, výletů a exkurzí, ale také spousta učení a práce.