I letos se vypravilo několik tříd naší školy (1.A a 3.A,3.C) na festival knížek Bookni si, prvňáčci viděli divadelní představení, třeťáci měli jsme domluvenou besedu s paní spisovatelkou Janou Jůzlovou, která nám představila svoji novou knížku o slavných českých cestovatelích, kterou si někteří z nás také zakoupili s nechali si ji podepsat. Zajímavé byly i různé dílny ve velkém sále. Do školy jsme si přivezli každý časopis Puntík, se kterým budeme společně pracovat.