V posledním zářijovém týdnu jsme se vydali na exkurzi k Hasičskému záchrannému sboru v České Lípě. Nejprve nás čekala teoretická část, kde jsme si s pány hasiči povídali o různých tipech ohně, požárů, zkoušeli si telefonáty na linku 150. V druhé části exkurze jsme se vydali na prohlídku hasičské stanice. Mohli jsme si prohlédnout auta, výstroj a vše, co k práci hasiče patří. Celá exkurze byla velice zajímavá a poučná. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Děkujeme všem hasičům za hezké dopoledne,  moc se nám vše líbilo 🙂