Ve středu 3.10. 2018 jsme navštívili Dopravní hřiště v České Lípě, kde jsme si zopakovali pravidla a bezpečnost silničního provozu.Připomněli jsme si, jak se máme chovat jako chodci,ale i jako cyklisté, kde si můžeme bez ohrožení jezdit a hrát,i jak se máme zachovat při úrazu nebo nehodě.