V období od 5. 11. do 23. 11. proběhne testování žáků 9. tříd (ČJ, Ma a studijní předpoklady).