Již 2 měsíce jsme ve třetí třídě a pilně se učíme, v matematice násobilku, v prvouce o naše městě a v češtině o slově.