Tento den jsme využili k lepšímu poznání České Lípy. První naší zastávkou bylo náměstí T.G.M., kde jsme si prohlédli radnici a bustu našeho prvního československého prezidenta. Dále jsme pokračovali Vězeňskou uličkou do Archeologického muzea Šatlava. Dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavých informací o městě i o místě, kde stojí naše škola. Naše cesta pokračovala do městského parku. Tam jsme se nasvačili a pořádně vyběhali. Poslední naše zastávka byla u Augustiniánského kláštera a v jeho zahradách, které jsme celé prozkoumali.