Dne 31.10. jsme si povídali o známém anglosaském lidovém svátku, který se slaví především v anglicky mluvících zemích. Na děti čekala strašidelná výuka a ještě strašidelnější svačinka. A naše oslavy pokračovaly i v pátek. Všichni žáci totiž přišli ve strašidelných kostýmech.