Ve středu jsme měli ve třídě spoustu čertů a plnili čertovsky těžké úkoly. Za jejich splnění nás čekala malá nadílka.