V netradiční hodině prvouky jsme poznávali naše i cizokrajné ovoce všemi smysly.