Ve čtvrtek 20.12. 2018 jsme byli naposledy v tomto roce ve škole. Protože je těsně před Vánocemi, i my jsme je pozvali k nám do třídy. Jako každý rok i letos, jsme si udělali vánoční besídku. Zazpívali jsme si koledy, snědli cukroví, rozdali dárečky, Áďa s Barčou a Eliškou nám zatancovaly a na závěr jsme si zašli ještě zabruslit na zimní stadion.

Všem žákům i rodičům bych chtěla popřát krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2019.

tř. uč. Hana Ezrová