Ve středu 21.11. se děti hodně přiučily, jak se chovat v dopravním provozu, jak mít správnou výbavu na kolo, jak se chovat při jízdě autem a být připoután a ještě základy první pomoci. Na konci kurzu dostaly průkaz, že školení absolvovaly. Během jednoho dopoledne načerpaly mnoho vědomostí, ale i zkušeností, které mohou uplatnit při pobytu venku. Přednášky byly velice zajímavé a praktické.