Jako každý rok jsme si na vánoční besídku pilně připravovali program již od začátku prosince, protože jsme se těšili, že nás zase navštíví rodiče a ostatní příbuzní. A tak jsme zpívali koledy, přednášeli básničky, dokonce hráli i na hudební nástroje a na závěr jsme společně zazpívali píseň Půlnoční. Rodičům jsme předali drobné dárky a přáníčka, pohostili je kávou, čajem a cukrovím a potom už jsme se těšili na nadílku.