Před vánočními svátky jsme navštívili Prahu a poznávali její krásy a památky. V prvním kalendářním týdnu tohoto roku jsme si udělali projektový den na stejné téma – Praha a její památky. Ve skupinách jsme zpracovávali poznatky o jednotlivých památkách, které jsme během exkurze viděli – Pražský hrad, Karlův most, Staroměstská radnice, Chrám sv. Víta. Nejprve jsme se vydali do počítačové učebny, kde jsme naše poznatky rozšířili a obohatili o další informace. Po té jsme v daných skupinách „dali hlavy dohromady“ a získané vědomosti o dané památce jsme sepsali a doplnili obrázkem. Na závěr jsme svou práci prezentovali ostatním.