31.ledna bylo rozdáno pololetní vysvědčení. V naší třídě mělo 10 žáků samé jedničky, 16 žáků prospělo s vyznamenáním a byla udělena jedna pochvala za vzornou přípravu na vyučování.