Tento pátek jsme věnovali opakování na tabletech, vyplnili jsme si několik diktátů na vyjmenovaná slova, spočítali spoustu příkladů a slovních úloh a četli s porozuměním ve Včelce.