Ve čtvrtek 21.2. 2019 jsme měli poslední lekci bruslení ( desátou ) ,na které si kluci zahráli hokej a ostatní děti si zasoutěžily, a na závěr každý dostal diplom . Všichni žáci naší třídy se výcviku zúčastnili a ještě více se v bruslení zdokonalili. Velké poděkování patří trenérům z hokejového klubu.