Již podruhé v tomto školním roce 2018/2019 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Naše třída nasbírala celkem 2 829 kg. Nejvíce donesli tito žáci:

  1. místo: David Bauer   1060 kg
  2. místo: David Anděl    593 kg
  3. místo: Agátka Fajkusová 220 kg

Blahopřejeme.

Všem žákům i rodičům bych chtěla velmi poděkovat za úžasnou spolupráci. Další sběr bude v květnu 2019.

tř. uč. Hana Ezrová