Určitě vydařené. V úterý a ve středu 19. a 20. března se otevřely dveře školy rodičům budoucích prvňáčků a předškolákům pozvaných mateřských škol.

Do prvních tříd zavítalo 90 budoucích prvňáčků.
Pro děti měly naše paní učitelky připravený zajímavý program. Malí školáci si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli, zapojili se do výuky matematiky, českého jazyka i prvouky.
V odpoledních hodinách nás navštívili zvídaví rodiče, kteří si sbírali informace o naší škole, o výuce  a měli možnost si celou školu prohlédnout.
Rodičům děkujeme za projevený zájem, paním učitelkám z mateřských škol za doprovod předškoláků a paním učitelkám v prvních třídách za pěkně připravené hodiny, při kterých se malí předškoláci určitě nenudili.

Za vedení školy       Mgr. L. Hejnová, ZŘŠ