22. března  se konala v Liberci olympiáda v ruském jazyce a naši školu tam reprezentovaly dvě dívky z 8.C. Soutěž probíhala podle celostátně zadaných požadavků. Začalo se poslechovým testem, potom následovala ústní část, kdy soutěžící předstupovali před komisi a měli volně bez přípravy hovořit na zadané téma a nakonec popsat vylosovaný obrázek. Úkoly nebyly snadné i proto, že ne všechna témata jsou již v 8. třídě probraná.

Ale naše děvčata se nenechala zastrašit (všichni ostatní byli z devátých tříd) a ukázala, že toho již hodně umí. Jejich znalosti ocenila komise takto : A. Nesvorná obsadila nádherné čtvrté místo a A. Bohatá deváté. Máme velkou radost a BLAHOPŘEJEME!