9.-10.5.2019 vyhlásil ředitel školy volné dny pro žáky.