14. května jsme navštívili městskou knihovnu, kde na nás čekaly známé paní knihovnice s připraveným programem, který měl název „Letem, světem“.

Jak už z názvu vyplývá, cestovali jsme nejen po celé Evropě, ale zahrnuli jsme celý svět. Pracovali jsme ve skupinkách a společně dávali dohromady známé i méně známé informace o různých zemích, zvířatech, sportovcích a zvláštnostech dané oblasti.

Práce nás zcela pohltila, bavila a dostali jsme od paní knihovnice opravdu velkou pochvalu za vynaložené úsilí a všeobecné znalosti, které jsme prokázali.