V červnu třídy 3.A a 3.C zpracovaly a vyhodnotily svůj několikaměsíční projekt na téma Moje město Česká Lípa, v průběhu kterého se zabývaly historií i současností města. Během práce v projektu jsme navštívili několik významných míst v České Lípě, např. muzeum, šatlavu, centrum tisku , městský úřad, v městské knihovně jsme se dozvěděli něco o pověstech Českolipska. Informace , které jsme se v těchto místech dozvěděli, jsme na závěr zpracovali ve skupinách.