V dubnu nás ve třídě navštívil Bovýsek, který nám řekl, jak zdravě jíst.