V měsíci květnu proběhl na naší škole poslední sběr starého papíru v tomto školním roce. Celkem nasbírali žáci 1. stupně 11 085 kg. Nejvíce přinesli žáci těchto tříd:

  1. místo  5.C   1 652 kg
  2. místo  4.C   1 303 kg
  3. místo  1.A    1 223 kg

Všem žákům i rodičům děkujeme za spolupráci.