Náš poslední červnový výlet byl na hasičskou záchrannou stanici v České Lípě. Pozvání pro nás bylo odměnou, protože jsme se při prosincových besedách aktivně zapojovali.  Nejdříve jsme si prohlédli celou budovu a vybavení. Hasiči si pro nás připravili i zábavné činnosti. Vyzkoušeli jsme si stříhání hydraulickými nůžkami a práci s hydraulickým rozpínákem. Poté jsme hledali své kamarády potmě, pomocí termokamery. A nakonec jsme si vyzkoušeli hasit. Práce s vodou pro nás v horkém dni byla příjemným osvěžením a parádním zakončením roku.