Všem rodičům a žákům bych chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci, za květiny a dárečky k vysvědčení a všem popřát krásné a pohodové léto.

Vaše tř. uč. Hana Ezrová