Český jazyk (Čj) – Mgr. Pazourková Jitka

Anglický jazyk (Aj – Mgr. Stránská Iva

Německý jazyk (Nj) – Mgr. Filipová Miloslava

Ruský jazyk (Rj) – Mgr. Filipová Miloslava

Dějepis (D) – Mgr. Kohoutková Lenka

Výchova k občanství (VkOb) – Mgr. Pazourková Jitka

Zeměpis (Z) – Mgr. Gärtnerová Pavlín (zast. Mgr. Fišerová Markéta)

Matematika (M) – Mgr. Stránská Iva

Přírodopis (Př) – Ing. Kučera Jiří

Fyzika (F) – Mgr. Ort Jiří

Chemie (Ch) – Ing. Kučera Jiří

Hudební výchova (Hv) – Mgr. Filipová Miloslava

Výtvarná výchova (Vv)  –  Mgr. Čechová Dana

Pracovní činnosti (Pčin) – Mgr. Kalivodová Jana

Tělesná výchova (Tv) – dívky – Mgr. Fišerová Markéta,

Tělesná výchova (Tv) – hoši – Mgr. Lačný Antonín