Oznamuji Vám že na pátek 20. září 2019 vyhlašuji pro všechny žáky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše volný den v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Zdůvodnění: Vzdělávání pedagogických pracovníků

Organizační zajištění:
a) Školní družina bude v provozu při zájmu 5 a více dětí
b) Provoz školní jídelny bude zajištěn pro přihlášené žáky. (Všem žákům budou obědy odhlášeny. Pokud budou mít žáci o oběd zájem, přihlásí se u vedoucí školní jídelny.)
c) Rodiče budou o vyhlášení volných dnů prokazatelným způsobem informování prostřednictvím písemné informace, umístěním informací na webové stránce školy a vyvěšením informačních letáků na viditelném veřejném místě.

Mgr. Antonín Lačný
ředitel školy