Od druhého týdne v září jsme začali chodilt na plavecký výcvik. Pod vedením zkušených učitelů plavání se naučíme plaveckým dovednostem. Plavání je učení i zábava.