Během září jsme se posadili do školních lavic, učíme se a získáváme nové dovednosti.