V přírodovědě se učíme o houbách a využíváme k tomu i  iPady.