Psaní diktátu může být někdy nuda. Ale když si ho napíšete jako diktát běhací, je to dost velká zábava. A kdo nám vlastně diktoval? No přece my sami! Ve třídě jsme měli na různých místech text diktátu. Náš úkol byl, správně si text přečíst, zapamatovat si ho a správně ho napsat do sešitu. Někteří se sice museli k textu vracet vícekrát, ale o to to byla větší zábava. A protože jsme už páťáci, tak bylo pro nás jednoduché, doplnit také vynechaná íčka. Dokonce, jsme si mohli nakonec svůj diktát podle textu zkontrolovat a navrhnout známku podle počtu chyb.

Práce nás moc bavila a už se těšíme na další. Vždyť diktát je pro nás hračka.