Žáci 8. a 9. ročníků začali při výuce chemie a přírodopisu využívat nové multifunkční zařízení Labdisc Biochem. Tímto přístrojem lze měřit fyzikální, biologické a chemické veličiny, například tlak vzduchu, teplotu, relativní vlhkost, srdeční rytmus, pH, elektrickou vodivost apod. Součástí výbavy je GPS, s přístrojem lze pracovat v učebně i v terénu. Veškerá naměřená data se přenáší k počítačovému zpracování. Zařízení bylo pořízeno za finanční podpory Libereckého kraje.