Ve čtvrtek 10. října 2019 se žáci 9. ročníků zúčastnili  veletrhu EDUCA MYJOB v Liberci, kde měli možnost seznámit se s nabídkou středních škol a středních odborných učilišť, dále pak s prezentací různých firem a uplatněním v různých oborech. Projekt byl podpořen z finančních prostředků Libereckého kraje.