V listopadu probíhal na naší škole Měsíc prevence proti kouření.

Byl realizován pražskou organizací Jules & Jim.(tento program vznikl ve spolupráci s Českou koalicí proti tabáku a Národní linkou pro odvykání kouření). Byl rozdělen do dvou programů, pro mladší děti 3. – 5. třída s názvem Nekuřátka a pro starší děti 6.– 9. třída, se program jmenuje Típni to.Interaktivní seminář byl koncipován na bázi zážitkové pedagogiky, kritického myšlení a diskuse.Lektorky s dětmi probraly zdravotní rizika spojená s kouřením, spočítaly finanční stránku této závislosti, společenské znevýhodnění kuřáků, atd.Děti pracovaly ve skupinách a poté se aktivně zapojovaly do diskuse.

Projekt Prevence kouření na „Tyršovce“ byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.