4.12. se vypravily 4.ročníky na exkurzi do zrekonstruovaného Národního muzea  v Praze, kde jsme měli možnost vybrat si ze dvou lektorovaných programů- Poznáváme panteon a Rytíři nebes. Na obou programech jsme se dozvěděli spoustu nových informací, které jsme poté zpracovali v pracovních listech. Nově opravené muzeum jsme si také měli možnost prohlédnout , velmi  nás zaujala projekce o historii ČR ve spojovací chodbě. Po obědě jsme se přesunuli na jubilejní vánoční výstavu betlémů v Betlémské kapli a nakonec nasáli vánoční atmosféru na vánočních trzích. Z výletu jsme se vrátili až ve večerních hodinách , sice unaveni, ale nadšeni.