19.11. jsme využili pozvání paní Jelínkové a navštívili ji na den otevřených dveří v jejím zaměstnání, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o tom, které problémy řeší na okresním soudě probační a mediační služba.