V úterý 10.prosince jsme měli besedu nazvanou Nekuřátka zaměřenou proti kouření. Paní lektorka nás seznámila s nebezpečím kouření cigaret, se vznikem závislosti na kouření, s nemocemi, které může kuřák dostat. Zkoušeli jsme si nácvik odmítání cigarety, vypočítali jsme, kolik ročně utratí Kč průměrný kuřák za kouření,plnili jsme zadané úkoly v pracovních listech a dozvěděli jsme se spoustu zajímavého.