Ve čtvrtek 5. 12. děti dostaly mikulášskou nadílku…… podívejte se na ni