V knihovně jsme tentokrát pilně pracovali na získávání informací o našem kraji. Zdrojem informací byl internet, ale i knihy z knihovny.