Tříkrálová sbírka 2020 opět podpoří zdravotně hendikepované děti a nákup nového Sociálního automobilu

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v ČR, kterou organizačně zajišťuje Charita ČR, v České Lípě pak Farní charita Česká Lípa. Ve dnech od 1. do 14. ledna bude možnost přispět na různých místech měst a obcí do zapečetěných kasiček označených logem Charity ČR  a podpořit nákup nové speciálně upravené dodávky pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy, který v našem regionu zajišťuje Farní charita Česká Lípa díky projektu Sociální automobil….

Tento projekt funguje již od roku 2007 a v současné době vozí 2 bílými tranzitními vozidly zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy na Českolipsku a Novoborsku v pravidelných časech svozu – jedná se tedy o jakýsi školní autobus. Tento projekt je financován především z příspěvků dárců a sponzorů. Sociální automobil pomáhá rodičům ulehčit práci se zdravotně hendikepovanými dětmi a zároveň hendikepovaným dětem umožňuje, aby se i ony samy cítily alespoň na chvíli samostatné.

Skupinky koledníků v kostýmech tří králů budou za zpěvu tříkrálové koledy lidem přinášet radostnou zvěst vánočních svátků a požehnání a obdarovávat drobnou pozorností. Příspěvky mohou žáci donést do školy dne 13. ledna 2020, kdy bude Tříkrálová sbírka probíhat na Vaší škole.

Srdečně děkujeme za jakýkoli příspěvek a pomoc s realizací této sbírky a v novém roce přejeme hlavně pevné zdraví.

 

 

 

Mgr. Pavla Bratršovská

koordinátor Tříkrálové sbírky 2020

za Farní charitu Česká Lípa