V prosinci proběhla v pavilonu soutěžní výstava o nejkrásnější Tři krále, která byla vyhodnocena v prvním lednovém týdnu samotnými účastníky. Sešlo se spoustu krásných výrobků i obrázků, které vyráběli někteří žáci ve spolupráci s rodiči, kterým tímto děkujeme. Nejlepší práce byly odměněny diplomy a sladkými odměnami. Všem žákům, kteří se letos zúčastnili, děkujeme za snahu a těšíme se zase na příští ročník.