Pokud bylo dítě u zápisu vloni na naší ZŠ, může fyzicky absolvovat celý zápis znovu nebo se mohou dostavit pouze zákonní zástupci a na formulářích zkontrolovat vyplněná data.
Pokud bylo dítě vloni na zápisu na jiné škole, může absolvovat celý zápis.