Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme vás k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Všeobecné informace o zápisu

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 24. dubna 2020.

Informace pro rodiče, kteří využili možnosti elektronické registrace k zápisu. S ohledem na aktuální situaci a nařízení vlády postupujte dle níže uvedených instrukcí.

Co to pro vás znamená?

1) Vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělání
(vyplňujete ji i v případě, že byl vašemu dítěti loni povolen odklad) popř. žádost o odklad školní docházky (pokud budete žádat)
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad školní docházky
Pokud nemáte formuláře žádostí jak vytisknout, budou k dispozici u vchodu do školy.

2) Doručení – příjem žádostí: 1. 4. – 30. 4. 2020

Využijete jednu z možností:

A) Osobní doručení – odevzdáte žádosti v hlavním vchodu školy
Úřední hodiny: Pondělí – pátek, 9:00 – 12:00 nebo 13:00 – 15:00 případně po tel domluvě 606116119 nebo 602572680

B) Jako přílohu e-mailu (scan vyplněné, podepsané žádosti – vše musí být čitelné) – posílejte na skola@zstyrsceskalipa.cz 

C) Prostřednictvím osobní datové schránky – naše ID DS: imaxkj5

D) Poštou

A co dál?

Na základě podané a zaregistrované žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které zašleme elektronicky, nebo osobně předáme do tří dnů (ve vchodu školy).

Rozhodnutí o přijetí popř. o odkladu školní docházky  bude zveřejněno na webových stránkách školy v do 30.4.2020 – právě pod přidělenými registračními čísly.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky a zároveň už máte i obě povinné přílohy (viz žádost), vše také doneste/pošlete. V tomto případě se bude vyřizovat pouze žádost o odklad školní docházky (nemusíte už podávat žádost o přijetí).

Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás elektronicky skola@zstyrsceskalipa.cz , nebo telefonicky 606116119 nebo 602572680

Procházku školou a školním areálem + informativní schůzku pro rodiče uskutečníme až nám situace dovolí.

Rodiče (zákonní zástupci) mohou přihlásit dítě do naší školy bez ohledu:
– na trvalé bydliště zákonných zástupců,
– na zařazení do obvodů stanovených vyhláškou o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Česká Lípa.

K zápisu pro zahájení povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 se dostaví děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014.

Do prvních tříd Základní školy Dr. Miroslava Tyrše se přijímají děti podle následujících kritérií:

  1. Spádovost – školský obvod ZŠ Dr. Miroslava Tyrše , Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace stanovený obecně závaznou vyhláškou Města Česká Lípa č. 3/2016 vymezující školské obvody základních škol.
  2. Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je dán naplněností kapacity školy.

Nástup do školy pro děti mladší než 6 let
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál MŠMT)